Friday, January 27, 2012

AKO ang SIMULA [Enero 28, 2012]

 

Isang barangay kung saan nagkalat ang mga plastic at sako ng basura, lilinisin na! Clean-up drive tayo bukas sa ! 3:30 PM

 

via AkoAngSimulatv

No comments:

Post a Comment