Monday, June 20, 2011

Mamaya sa XXX (06.20.2011)Mga Sundalo, namumutol ng tubig at kuryente, sisiyasatin ni Julius Babao.

Batang pinabayaan ng sariling ina matulogsa labas ng bahay,. Sa ulat ni Pinky Webb.

Mamaya sa XXX pagkatapos ng Bandila

No comments:

Post a Comment