Tuesday, June 21, 2011

Patrol ng Pilipino (06.21.2011)Ano ang nangyayari sa mga eyeball? Anong panganib ang nakaumang sa hindi nag-iingat sa Internet? Sisiyasatin ni Jeck Batallones 
Tuklasin ang lihim sa likod ng Masonry–1grupong tigib ng mga secret codes at binuo ng sinaunang intelligentsia sa Pilipinas kasama ni Jeff Canoy.
Mamaya sa Patrol ng Pilipino pagkatapos ng Bandila
from Patrol ng Pilipino Twitter

No comments:

Post a Comment