Friday, July 22, 2011

TV PATROL REGIONAL ANCHORS and Their Panata (Courtesy of Jan Enero)Their pledge goes like this.

Walang hindi kakayanin
para sa bansang Pilipinas.
Anuman ang kalamidad na pagdaanan
sa panahon man ng paghihirap
at mga sakuna
asahan ninyo
Lagi kaming nakaantabay sa bawat Pilipino
para sa laban ng katotohanan.
Lahat titiisin.
Lahat kakayanin.
Mananatiling tapat
para sa bayan.
Magkakapit-bisig
para matulungan ang mga nangangailangan.
Patuloy nating kikilalanin
ang angking galing ng bawat Pilipino.
Ipagmamalaki ang natatatanging talento.
Pagsisikapan na iangat
ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan
sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag
at pagkilala sa kanilang mga natatanging kwento
kasabay ng isang magandang bukas.
Sabay-sabay nating iangat
ang pag-asang inaasam ng lahat
dahil ikaw at ako ang uukit ng bagong simula.

SOURCE: Jan Enero, TV Patrol Peeps

No comments:

Post a Comment